Regulamin

Ważne informacje:

 1. Firma PPHU "SMAK NATURY" Kamila Skowrońska z siedzibą w Kaliszu ul. Ogrodowa 50a, NIP 6181645441, jest właścicielem sklepu internetowego www.smaknatury.net
  Adres poczty elektronicznej sklepu: sklep@smaknatury.net
  Nabywcą w sklepie internetowym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat zwana Klientem. Klient może zakupić w Sklepie Internetowym przyprawy, zioła oraz herbaty.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Złożone zamówienia w sklepie interentowym www.smaknatury.net oznacza akceptacje i przestrzegeanie zasad wynikających z poniższego regulaminu oraz akceptacje obowiązującego kosztu dostawy.
 4. Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym odbywa sie wyłącznie na terytorium Polski.
 5. W przypaku zamówień niezrealizowanych z winy klienta, w szczególności podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, jak i nieuzasadnionej odmowy odbioru paczki od kuriera DPD, sklep internetowy zastrzega sobie prawo obciązenia Klienta kosztami transportu złożonego zamówienia.
 6. W sytuacji gdy paczka nie zostanie odebrana od kuriera DPD (po dwukrotnej próbie doręczenia) z winy klienta i powróci do firmy, możliwe ponowne wysłanie następuje po telefonicznym lub elektronicznym kontakcie i wpłaty na konto ... zł na poczet kosztów powrotu i kolejnej wysyłki.
 7. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sklep. Nasz zespół niezwłocznie doprowadzi do wyjaśnienia i rozwiązania zaistniałego problemu.
 8. Zamówienia można realizować każego dnia roku przez całą dobę. Realizacja zamówienia i wysyłka następuje następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na konto firmy. Paczki dla Naszych Klientów są ze starannością przygotowywane i wysyłane codziennie, wyjątek stanowią tylko święta i dni ustawowo wolne od pracy.


Składanie i realizacja zamówień:

 1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.smaknatury.net Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego:
  należy wejść na stronę internetową www.smaknatury.net
  wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  wybrać sposób przesyłki (dostarczenia produktu),
  wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem,
  wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,
  w celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i jego akceptacja oraz, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i potwierdzenie powyższych poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”


Realizacja zamówienia:

 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia nr [nr_zamowienia], zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym punkcie.
 2. Klient dokonuje płatności na dwa sposoby:
  przy pomocy bezpiecznego kanału płatności DOTPAY
  na nasze konto firmowe podając w tytule wpłaty ''ZAMÓWIENIE NR. XXX"
 3. Sklep otrzymuje informację o stanie płatności. Jeżeli płatność jest prawidłowa Sklep potwierdza wpłatę informacją na e-maila "Wpłata została zaksięgowana na naszym koncie".
  Sklep wysyła do Klienta wyłącznie firmą kurierską lub Pocztą Polską paczkę z zamówionymi produktami poprzedzając informacją e-mail "Zamówienie zostało wysłane".
  Klient zostanie powiadomiony przez firmę kurierską lub Pocztę Polską o statusie przesyłki wiadomością na wskazany adres e-mail. W szczególnych przypadkach nastąpi kontakt telefoniczny przez kuriera .
  Po odebraniu paczki przez Klienta transakcja jest zakończona.
  Jeżeli wiadomość e-mail nie pojawi się na Państwa skrzynce pocztowej, to prosimy o sprawdzenie zabezpieczeń SPAM, które mogą czasami blokować pocztę przychodzącą a także prawidłowość wpisania adresu e-maila w zamówieniu.


Ceny i formy płatności:

 1. 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelew bankowy, na konto Sklepu (nr rachunku 05 1940 1076 4723 5059 0000 0000) PPHU "SMAK NATURY" KAMILA SKOWROŃSKA
   Kalisz 62-800, ul. Ogrodowa 50a
   Wpłata na konto(nr. rachunku 05 1940 1076 4723 5059 0000 0000) z dopiskiem zamówienie nr. XXX
  • płatnością w systemie PayU
 2. Ceny naszych produktów są wyrażone brutto w polskich złotych. Do wartości złożonego zamówienia przez Klienta nasz Sklep doliczy lub zwolni z kosztu dostawy.
  Uwaga! Przy zakupie towarów za kwotę 100 zł dostawa jest GRATIS!
 3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Wysyłamy paczki z pobraniem.


Promocje i koszt wysłki:
zamówienie powyżej 100.00 zł- koszt wysyłki 0.00 zł
zamówienie poniżej 100.00 zł- koszt wysyłki 15.00 zł

PROMOCJE:
zakup produktów za kwotę:
200,00 zł- rabat 5%
500,00 zł- rabat 10%
1200,00 zł - rabat 15%
2000,00 zł - rabat 20%
3000,00 zł- rabat 25%
powyżej 3000,00 - rabat ustalamy indywidualnie z klientem

Uprawnienie do odstąpienia od umowy:

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres PW. Kamila Skowrońska podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
  PW. Kamila Skowrońska
  ul. Ogrodowa 50a
  62-800 Kalisz
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.


Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Zawartość sklepu internetowego www.smaknatury.net stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art. 543.
 3. Zastrzeżone są wszystkie znaki towarowe, zdjęcia, nazwy i informacje dotyczące produktów (Własność firmy PPHU "SMAK NATURY")


Pozdrawiamy i życzymy wspaniałych zakupów,
Zespół Smak Natury